• Adresa
    Mostná 13, 949 01 Nitra
  • Tel. číslo
    037/772 13 68
  • E-Mail
    info@iem-nitra.sk

FILTRE

Typ KF

filtre

Typ KF-25

filtre

Typ KF-L

filtre

Plynové filtre oddeľujú mechanické znečistenie nachádzajúce sa v plyne. Používajú sa tam, kde je požiadavkou spoľahlivosť a životnosť iných zariadení umiestnených v rozvode za plynovými filtrami (napr. regulátory, prietokomery, ventily, kompresory a pod.)

Charakteristika 

Typ KF – sú priamoprietočné armatúry, vyrábané vo veľkých sériách. Teleso filtra je z liateho hliníka. Filtračná vložka je tkanina vystužená kovovou mriežkou. Spoločným znakom filtrov je malý pokles tlaku.

Typ KF-L – sú filtre rohovej konštrukcie. Používajú sa hlavne pri stavbe konštrukcií regulačných staníc plynu. Možno ich použiť aj v plynových rozvodoch priemyselných, poľnohospodárskych a komunálnych podnikov.

Ich spoločným znakom je malý pokles tlaku.

filtre
filtre

Filter KF-25

Filter vyrábaný firmou HEAT-GÁZGÉP Kft je teleso z hliníkovej zliatiny, v ktorom je vložená pevná keramická filtračná vložka odolná voči korózii.

Technické údaje

Max. prevádzkový tlak:
Teplota média:
Teplota prostredia:
Filtrované médium:
Pripojovací závit:
Dĺžka:
Prevádzková poloha:
Jemnosť filtrácie:

6 barov (0,6 MPa)
257…333 K (-15… +60 °C)
252…353 K (-20… +80 °C)
zemný plyn, neagresívne plyny
Rp1 – EN ISO 7-1
115 mm
ľubovoľná
50 … 70 µm

filtre
filtre