• Adresa
    Mostná 13, 949 01 Nitra
  • Tel. číslo
    037/772 13 68
  • E-Mail
    info@iem-nitra.sk

PRECHODKY PLAST-KOV

Prechodka plast-kov slúži na vytvorenie spojenia kovovej časti plynovodu (vodovodu) s plastovou rúrou (PE) uloženou v zemi alebo nad zemou pri dodržaní montážnych podmienok výrobcu. Prechodový spoj je možné vytvoriť (realizovať) priamo v mieste montáže za pomoci univerzálneho rozlisovacieho nástroja.

Podmienky montáže

Montáž prechodiek môže vykonávať osoba, ktorá spĺňa podmienky odbornej spôsobilosti pre plynové rozvody a je vyškolená výrobcom HEAT-GÁZGÉP Kft.

Zaškolenie vykonáva dovozca (IEM, s. r. o.).

Rúry z PE použité pri montáži musia byť pre územie Slovenskej republiky schválené Autorizovanou osobou MVRR SR pre uvedenú oblasť aplikácie. Rozmery rúry musia mať štandardný rozmerový pomer SDR 11.

Montáž musia vykonávať dvaja montéri, z ktorých aspoň jeden je odborne vyškolený z technológie montáže.

prechodky

Rez prechodkou pri rozlisovávaní univerzálnym nástrojom

prechodky

Závitové prechodky

* Pri použití prechodky je potrebný kaliber na rúru.

prechodky-tab-1-510x200

Naváracie prechodky

* Pri použití prechodky je potrebný kaliber na rúru.

prechodky-tab-2-690x150

Mosadzné prechodky (na medené rozvody)

prechodky-tab-3-600x135
prechodky

Univerzálny rozlisovací nástroj s nástavcami

prechodky

Oceľová chránička na prechodku  Ø 32/R1“ s krytkou

prechodky

Medená vložka ako náhradný diel na prechodky
Ø32/R1“, Ø32/DN25, Ø40/R5/4“ a Ø40/DN32