• Adresa
    Mostná 13, 949 01 Nitra
  • Tel. číslo
    037/772 13 68
  • E-Mail
    info@iem-nitra.sk

REGULÁTOR EKB-10, EKB-25

Dvojstupňové regulátory tlaku plynu typovej rady EKB-10 a EKB-25 sú určené pre potreby domácností a komunálnych maloodberateľov plynu. Ich úlohou je zabezpečovať stály výstupný tlak pri premenlivom vstupnom tlaku a premenlivej spotrebe plynu. Svojou konštrukciou dosahujú vysokú presnosť regulácie a maximálne zabezpečenie.

Charakteristika

Výrobok o malej hmotnosti a rozmerov s dvojstupňovou reguláciou s priamym ovládaním. Konštrukcia môže byť priebežná alebo rohová. Regulátory sú vybavené bezpečnostným uzáverom a poistným ventilom. Súčasťou regulátorov je filter na vstupnej strane. V závislosti od konštrukcie môžu obsahovať bezpečnostné membrány, poistku nedostatku plynu a obmedzovač výkonu. Regulátory je možné vybaviť termickou poistkou, ktorá v prípade zvýšenia teploty nad 105 °C uzatvorí prívod plynu.

regulator-ekb10

Činnosť regulátora

V prvom regulačnom stupni je vstupný tlak znížený na medzitlak 2,5 kPa. Pri vstupnom tlaku nižšom ako 2,5 kPa je prvý stupeň regulátora celkom (plnoprietočne) otvorený. Druhý stupeň udržuje stanovenú výšku tlaku. V prípade odstavenia prvého regulačného stupňa je výstupný tlak regulovaný na požadovanú hodnotu druhým regulačným stupňom.

Varianty regulátorov

Priame

regulator
regulator

Prírubové

Výrobný štítok

regulator
regulator

Rohové

Parametre regulátora

tabulka